Giới Thiệu

Họ và Tên: Nguyễn Thanh Tiến

Năm sinh: 2004

Nơi ở: Trái Đất

Nghề nghiệp: Học Sinh

Không có gì bằng không có tài - Không có gì nhục hơn không có chí !!!

Kỹ Năng

Photoshop

Blogger

Web Design

Liên Hệ

  • Facebook
  • Youtube
  • Google+
000webhost logo